ASUM Brașov/ martie 7, 2017/ News/ 0 comments

Direcția  Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov,  cu același director Gheorghe Durnă, dar alte fleacuri”!

A.S.U.M Brașov a solicitat D.G.A.S.P.C, în baza Legii 544/2001 mai multe informații de interes public, ce țin de activitatea acestei instituții, cu privire la organizarea departamentului financiar -contabil. Prin adresa nr.349/01.03.2017  D.G.A.S.P.C ne informează că, funcția publică de conducere-Șef Serviciu Contabilitate –Salarizare  este ocupată prin delegare de atribuții de Tomulescu Manuela.Tot Manuela Tomulescu  ocupă și funcția publică de conducere-Director General Adjunct Economic, și ce să vezi, aceiași Tomulescu Manuela vizează și documentele din punct de vedere al Controlului Financiar Preventiv(CFP). Cu alte cuvinte, Tomulescu Manuela se pare că este și  „jucător” și ”arbitru”. Potrivit art.  23 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, controlul financiar  preventiv  se  exercită  asupra  tuturor  operaţiunilor  care  afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operatiuni care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si/sau, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si de angajament si prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public si/sau fondurile publice.  Controlul financiar preventiv al operaţiunilor se exercită pe baza actelor, şi/sau a documentelor justificative, certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente(3.4 din OMF 923/2014 actualizat prin OMF 1139/2015). Mai departe , la pct.4.2. din OMF 923/2014 se menționează – “Controlul financiar preventiv se exercită, prin viză, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate în acest sens de către conducătorul entităţii publice. Actul de numire, întocmit conform normelor metodologice, cuprinde limitele de competenţă în exercitarea acestuia. Persoanele care exercită controlul financiar preventiv sunt altele decât cele care aprobă şi efectuează operaţiunea supusă vizei”.Asta spune legea. Altfel spus, legea interzice să fii și “jucător” și “arbitru”. Așa înțelegem noi. Să fi înțeles prost? Vorbim în acest caz  de o posibilă incompatibilitate, un posibil conflict de interese? Vă rugăm domnule Durnă să ne “luminați”, dar nu „lumina” de genul “ ăăă….eheh….hmmm”, ceva aplicat, pe lege!!!

Adresa DGASPC nr. 349/01.03.2017  răspuns funcții economice.

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*