ASUM Brașov/ aprilie 8, 2017/ News/ 0 comments

În perioada 25.04.2016-20.05.2016, din dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov  nr.253/19.04.2016  Biroul de Audit Intern al Consiliului Județean  a efectuat o acțiune de auditare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  (DGASPC) Brașov. Scopul misiunii de audit intern a fost verificarea contractelor de lucrări de reparații și de investiții pe perioada Septembrie 2015-Martie 2016, în ceea ce privește condițiile de legalitate, economicitate și eficacitate.

1.Prima investiție verificată a fost „Reparație instalație alimentare cu apă la Centrul de Plasament Dacia

Echipa de audit reține în cuprinsul raportului că, “ șeful serviciului de achiziții publice a întocmit comanda către furnizor, privind lucrarea de reparație a instalației de apă(înlocuire vase de expansiune), comandă semnată și de către directorul general Gheorghe Durnă, fără a efectua un studiu de piață în prealabil, nerespectând principiile achizițiilor publice. Prin urmare comanda emisă nu este în concordanță cu oferta primită de la furnizor. Șeful de achiziții al DGASPC a inițiat achiziția prin cumpărare directă fără a întocmi o notă justificativă de alegere a procedurii, fără un caiet de sarcini, fără o notă privind estimarea costurilor acestor lucrări de reparații și a acceptat oferta fără nicio obiecțiune, nerespectând astfel OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică. Neimplicarea responsabililor cu achizițiile publice în cercetarea pieței denotă o lipsă de interes din partea instituției publice, un control intern managerial, superficial, generând astfel riscuri majore cu privire la suspiciunea de fraudare a fondurilor publice. În cadrul acestei achiziții publice, prin cumpărare directă, valoarea ofertată a lucrării este majorată artificial pentru ca firma să poată obțină un preț mai mare. DGASPC a plătit în plus față de valoarea de piață suma de 3648 lei, sumă care reprezintă un presupus prejudiciu”

  1. 2. A doua investiție verificată a fost “Achiziționarea și montarea unei pompe de apă caldă la Complexul de Servicii Măgura Codlea

Echipa de audit reține în cuprinsul raportului că, “ și în acest caz s-au comparat prețurile acceptate de DGASPC cu prețurile de piață și au rezultat diferențe. DGASPC a plătit în plus suma de 970 lei, sumă reprezentând un presupus prejudiciu

  1. 3. A treia investiție verificată a fost Achiziționarea a două cazane Tip Thermostahl Model ENP 700+ tablou de comandă EN 25, și lucrări aferente montajului acestora la Complexul de Servicii Măgura Codlea

Echipa de audit reține în cuprinsul raportului că, “ Fără a realiza un studiu de piață în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, DGASPC a încheiat contractul cu S.C Tehnogaz Grup SRL  pentru montajul a două centrale termice, prețul convenit fiind de 170.848,89 lei, inclusiv TVA. Contractul este diferit față de lista obiectelor de investiții aprobată de Consiliul Județean, în care era prevăzut doar o singură centrală. Șeful de achiziții al DGASPC a inițiat achiziția prin cumpărare directă fără a întocmi o notă justificativă de alegere a procedurii, fără un caiet de sarcini, fără o notă privind estimarea costurilor acestor lucrări de reparații și a acceptat oferta fără nicio obiecțiune, nerespectând astfel OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică. Neimplicarea responsabililor cu achizițiile publice în cercetarea pieței denotă o lipsă de interes din partea instituției publice, un control intern managerial, superficial, generând astfel riscuri majore cu privire la suspiciunea de fraudare a fondurilor publice. În acest caz suma cu care a fost mărit devizul în mod artificial este de 66.686,26+4668(majorări întârziere)=71.354,26 lei, sumă care reprezintă un presupus prejudiciu

  1. A patra investiție verificată a fost „Achiziționarea de lucrări de reparații canalizare, aducțiune apă și instalarea de echipamente sanitare la Centrul Sf. Anton”

Echipa de audit reține în cuprinsul raportului că, “ ca și în cazurile anterioare , fără a mai realiza un studiu de piață, Servicul de Achiziții Publice al DGASPC a inițiat achiziția prin cumpărare directă fără a întocmi un caiet de sarcini, și a acceptat oferta depusă de SC LKGV ECOLUK  SRL, nerespectând astfel prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică. În urma verificării pe teren s-au constatat deficiente privind calitatea și cantitatea lucrărilor executate de SC LKGV ECOLUK  SRL. Din eliminarea articolelor din Deviz care nu au fost executate a rezultat o diferență de 13.787,6 lei.  Suma de 13.787,6 lei plătită în plus de către DGASPC reprezintă un presupus prejudiciu la care se adaugă penalități de 965 lei, rezultând astfel un total de 14.758 lei

În urma analizării activității Serviciului de Achiziții Publice, auditorul constată că, nu sunt monitorizate toate achizițiile publice directe. Comenzile nu sunt înregistrate într-un Registru de comenzi la serviciul de achiziții publice, pentru a putea ști astfel în orice moment volumul achizițiilor directe, și acestea nu poartă viza de Control Financiar Preventiv Propriu (CFPP) conform ordinului nr.923/2014. În cadrul aplicării vizei de Control Financiar Preventiv Propriu (CFPP) auditorul constată  exercitarea defectuoasă a acestuia de către personalul desemnat conform Dispoziției nr. 698/2015 și a Dispoziției nr.77/2016, pentru contractile de achiziții publice și lucrări aferente anului 2015. Persoana desemnată să exercite Control Financiar Preventiv Propriu  nu a parcurs lista de verificare contract/contract subsecvent/comandă de achiziții publice de produse, servicii sau lucrări

Cu privire la recuperarea sumele reținute drept prejudiciu în cuprinsul raportului de audit, Consiliul Județean Brașov ne informează prin adresa nr.AD 2892/10.03.2017 că, “din rapoartele de audit nu rezultă săvârșirea unor fapte de natură a atrage formularea unor plângeri penale”. Ciudat, să înțelegem că aceste prejudicii s-au creat singure, de la ele putere?  În raport se menționează clar, prejudiciile au fost create prin încălcarea anumitor  Legi, nu știm dacă din neglijență sau cu intenție, nu este treaba noastră să stabilim acest lucru. Când vorbim de încălcarea Legii ar trebui să vorbim și de răspundere. Doar organele competente se pot pronunța, dar acestea trebuie sesizate de cineva. Atât conducerea Direcției pentru Protecția Copilului cât și conducerea Consiliului Județean erau obligați să facă acest lucru, este opinia noastră.  Mai mult de atât, cu privire la prejudicii, Biroul de Audit al Consiliului Județean a transmis o adresă Direcției pentru Protecția Copilului nr.15139/19.11.2016, prin care solicita parcurgerea tuturor etapelor în vederea recuperării prejudiciilor constatate, ținând cont că până în prezent nu s-a recuperat nimic. Să înțelegem că nu există niciun interes în acest sens? Și totuși, vorbim de bani publici aici.

Am făcut și noi un calcul, doar pentru aceste patru lucrări, suma totală reținută de către auditori ca și un presupus prejudiciu este de 90.730 lei(20.000 Euro). O fi bine? Ce studii de piață, ce lege, ce proceduri, ce economicitate, ce eficacitate, cine are nevoie sau cui îi sunt folositoare? Niște prostii. Să nu se înțeleagă că ne îndoim de performațele manageriale ale d-lui Durnă Gheorghe, nu ne îndoim, suntem cocoșați!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*