Despre Durnă Gheorghe, performantul director de la Protecția Copilului Brașov, încă!

În perioada 25.04.2016-20.05.2016, din dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov  nr.253/19.04.2016  Biroul de Audit Intern al Consiliului Județean  a efectuat o acțiune de auditare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  (DGASPC) Brașov. Scopul misiunii de audit intern a fost verificarea contractelor de lucrări de reparații și de investiții pe perioada Septembrie 2015-Martie 2016, în ceea ce privește condițiile de legalitate, economicitate și eficacitate.

1.Prima investiție verificată a fost „Reparație instalație alimentare cu apă la Centrul de Plasament Dacia

Echipa de audit reține în cuprinsul raportului că, “ șeful serviciului de achiziții publice a întocmit comanda către furnizor, privind lucrarea de reparație a instalației de apă(înlocuire vase de expansiune), comandă semnată și de către directorul general Gheorghe Durnă, fără a efectua un studiu de piață în prealabil, nerespectând principiile achizițiilor publice. Prin urmare comanda emisă nu este în concordanță cu oferta primită de la furnizor. Șeful de achiziții al DGASPC a inițiat achiziția prin cumpărare directă fără a întocmi o notă justificativă de alegere a procedurii, fără un caiet de sarcini, fără o notă privind estimarea costurilor acestor lucrări de reparații și a acceptat oferta fără nicio obiecțiune, nerespectând astfel OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică. Neimplicarea responsabililor cu achizițiile publice în cercetarea pieței denotă o lipsă de interes din partea instituției publice, un control intern managerial, superficial, generând astfel riscuri majore cu privire la suspiciunea de fraudare a fondurilor publice. În cadrul acestei achiziții publice, prin cumpărare directă, valoarea ofertată a lucrării este majorată artificial pentru ca firma să poată obțină un preț mai mare. DGASPC a plătit în plus față de valoarea de piață suma de 3648 lei, sumă care reprezintă un presupus prejudiciu”

  1. 2. A doua investiție verificată a fost “Achiziționarea și montarea unei pompe de apă caldă la Complexul de Servicii Măgura Codlea

Echipa de audit reține în cuprinsul raportului că, “ și în acest caz s-au comparat prețurile acceptate de DGASPC cu prețurile de piață și au rezultat diferențe. DGASPC a plătit în plus suma de 970 lei, sumă reprezentând un presupus prejudiciu

  1. 3. A treia investiție verificată a fost Achiziționarea a două cazane Tip Thermostahl Model ENP 700+ tablou de comandă EN 25, și lucrări aferente montajului acestora la Complexul de Servicii Măgura Codlea

Echipa de audit reține în cuprinsul raportului că, “ Fără a realiza un studiu de piață în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, DGASPC a încheiat contractul cu S.C Tehnogaz Grup SRL  pentru montajul a două centrale termice, prețul convenit fiind de 170.848,89 lei, inclusiv TVA. Contractul este diferit față de lista obiectelor de investiții aprobată de Consiliul Județean, în care era prevăzut doar o singură centrală. Șeful de achiziții al DGASPC a inițiat achiziția prin cumpărare directă fără a întocmi o notă justificativă de alegere a procedurii, fără un caiet de sarcini, fără o notă privind estimarea costurilor acestor lucrări de reparații și a acceptat oferta fără nicio obiecțiune, nerespectând astfel OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică. Neimplicarea responsabililor cu achizițiile publice în cercetarea pieței denotă o lipsă de interes din partea instituției publice, un control intern managerial, superficial, generând astfel riscuri majore cu privire la suspiciunea de fraudare a fondurilor publice. În acest caz suma cu care a fost mărit devizul în mod artificial este de 66.686,26+4668(majorări întârziere)=71.354,26 lei, sumă care reprezintă un presupus prejudiciu

  1. A patra investiție verificată a fost „Achiziționarea de lucrări de reparații canalizare, aducțiune apă și instalarea de echipamente sanitare la Centrul Sf. Anton”

Echipa de audit reține în cuprinsul raportului că, “ ca și în cazurile anterioare , fără a mai realiza un studiu de piață, Servicul de Achiziții Publice al DGASPC a inițiat achiziția prin cumpărare directă fără a întocmi un caiet de sarcini, și a acceptat oferta depusă de SC LKGV ECOLUK  SRL, nerespectând astfel prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică. În urma verificării pe teren s-au constatat deficiente privind calitatea și cantitatea lucrărilor executate de SC LKGV ECOLUK  SRL. Din eliminarea articolelor din Deviz care nu au fost executate a rezultat o diferență de 13.787,6 lei.  Suma de 13.787,6 lei plătită în plus de către DGASPC reprezintă un presupus prejudiciu la care se adaugă penalități de 965 lei, rezultând astfel un total de 14.758 lei

În urma analizării activității Serviciului de Achiziții Publice, auditorul constată că, nu sunt monitorizate toate achizițiile publice directe. Comenzile nu sunt înregistrate într-un Registru de comenzi la serviciul de achiziții publice, pentru a putea ști astfel în orice moment volumul achizițiilor directe, și acestea nu poartă viza de Control Financiar Preventiv Propriu (CFPP) conform ordinului nr.923/2014. În cadrul aplicării vizei de Control Financiar Preventiv Propriu (CFPP) auditorul constată  exercitarea defectuoasă a acestuia de către personalul desemnat conform Dispoziției nr. 698/2015 și a Dispoziției nr.77/2016, pentru contractile de achiziții publice și lucrări aferente anului 2015. Persoana desemnată să exercite Control Financiar Preventiv Propriu  nu a parcurs lista de verificare contract/contract subsecvent/comandă de achiziții publice de produse, servicii sau lucrări

Cu privire la recuperarea sumele reținute drept prejudiciu în cuprinsul raportului de audit, Consiliul Județean Brașov ne informează prin adresa nr.AD 2892/10.03.2017 că, “din rapoartele de audit nu rezultă săvârșirea unor fapte de natură a atrage formularea unor plângeri penale”. Ciudat, să înțelegem că aceste prejudicii s-au creat singure, de la ele putere?  În raport se menționează clar, prejudiciile au fost create prin încălcarea anumitor  Legi, nu știm dacă din neglijență sau cu intenție, nu este treaba noastră să stabilim acest lucru. Când vorbim de încălcarea Legii ar trebui să vorbim și de răspundere. Doar organele competente se pot pronunța, dar acestea trebuie sesizate de cineva. Atât conducerea Direcției pentru Protecția Copilului cât și conducerea Consiliului Județean erau obligați să facă acest lucru, este opinia noastră.  Mai mult de atât, cu privire la prejudicii, Biroul de Audit al Consiliului Județean a transmis o adresă Direcției pentru Protecția Copilului nr.15139/19.11.2016, prin care solicita parcurgerea tuturor etapelor în vederea recuperării prejudiciilor constatate, ținând cont că până în prezent nu s-a recuperat nimic. Să înțelegem că nu există niciun interes în acest sens? Și totuși, vorbim de bani publici aici.

Am făcut și noi un calcul, doar pentru aceste patru lucrări, suma totală reținută de către auditori ca și un presupus prejudiciu este de 90.730 lei(20.000 Euro). O fi bine? Ce studii de piață, ce lege, ce proceduri, ce economicitate, ce eficacitate, cine are nevoie sau cui îi sunt folositoare? Niște prostii. Să nu se înțeleagă că ne îndoim de performațele manageriale ale d-lui Durnă Gheorghe, nu ne îndoim, suntem cocoșați!

ASUM solicită demiterea de urgență a conducerii Direcției pentru Protecția Copilului Brașov.

Aceleași probleme constatate de către ASUM în urmă cu două luni, au fost descoperite și de către reprezentanții Avocatului Poporului la Centru Azur din Victoria. Cu privire la Directorul de la Victoria, „se apreciază că o schimbare de management în acest centru se impune, deși este greu de găsit o persoană competentă care să ocupe acest post pe perioadă determinată” de la Luca  citire, nu apostolul, ci directorul general adjunct Daniela Luca. Serios, se apreciază?  Tandemul Durnă-Luca trebuie demis de urgență. Iresponsabilitate, inconștiență sau rea voință, sunt întrebări legitime, având în vedere raportul Avocatului Poporului. Cine ar mai trebui să constate condițiile inumane, mizerabile în care trăiesc acești copii pentru a se lua o decizie, Dumnezeu? Aceștia trebuie să răspundă și în fața legii pentru toate ilegalitățile comise, unele dintre acestea fiind cuprinse chiar în raportul de audit. Despre altele am mai scris, în baza documentelor primite de la DGASPC . Ne-am întrebat, și ne întrebăm, care sunt interesele pentru care acest „tandem” nu este demis, și care ar fi motivele pentru care aceștia nu-și dau demisia. Să fie oare bugetul DGASPC de aprox. 30 milioane Euro, și o lege care să permită atribuirea directă a contractelor cu valoare de până la 100.000 euro, un motiv suficient? Ne întrebăm public, sau cum zice zicerea -trai pe vătrai!!!
P.S
Domnule Durnă nu ați avut impresia că Avocatul Poporului a vrut să ocupe centrul de la Victoria, așa cum ați afirmat în cazul ASUM? De ce nu le restricționați accesul în centrele de plasament? Cum și-au permis, cum au îndrăznit să vă deranjeze în nepăsarea continuă  a „domniilor  voastre”? S-a terminat mina pixului instituțional, sau nu vă ține? Vorba românului-ulciorul nu merge de multe ori la apă.

Țurcă instituțională ” marca” Gheorghe Durnă!

La plângerea prealabilă formulată de ASUM, împotriva deciziei prin care ne-a fost restricționat accesul în centrele de plasament din subordinea DGASPC, am primit următorul răspuns :
Tandemul Georghe Durnă / Luca Daniela, ne aduce la cunoștiință că menține punctul de vedere(restricționare acces) exprimat prin adresa 11451/17.02.2017, dar țin să precizeze că adresa menționată nu are natură juridică, ci are doar scopul de a ne comunica anumite împrejurări. Păi dacă nu este un act administrativ, și nu are natura juridică a unui act administrativ, înseamnă ca ne-ați interzis accesul prin semne? ori nu l-ați interzis, și nu am înțeles noi semnificația împrejurărilor!
Cu alte cuvinte, pixul institutional al “domniei” sale poate face absolut orice, fără să existe posibilitatea legală a răspunderii?
Am înțeles că plecați în “pelerinaj”, cu “jalba-n băț”, pe la mai marii de la București, pe care doriți să-i convingeți de cât de bun sunteți d-voastră, și cât de răi sunt alții. Păi dacă este adevărat că plecați, vă recomandăm să puneți în vârful bățului rapoartele de audit cu privire la activitatea DGASPC, ați mai putea să puneți documentele care fac referire la executarea unor lucrări cu firme neautorizate, amenzile primite de la ISU Brașov, documentele cu privire la investițiile de la Codlea, și multe altele. Teamă ne este că v-ar trebui un băț cam lung, pe care poate nu îl puteți duce, dar avem o recomandare- apelați cu încredere la serviciile Developers S.R.L , ori Gama Glass S.R.L, nu sunt ei buni? Nu vă lasă ei la greu, și pentru asta nu au nevoie de nicio autorizație!

CHIAR AȘA?

PERSONALUL MEDICAL DIN SPITALUL CLINIC DE COPII    BRAȘOV  TRANSFORMAT ÎN ORGAN DE ANCHETĂ JUDICIARĂ?  INTIMIDARE, CONSTRÂNGERE, LIPSIRE DE LIBERTATE ÎN MOD ILEGAL??? SUNT ÎNTREBĂRI LEGITIME, AVÂND ÎN VEDERE EVENIMENTELE SEMNALATE.

O adolescentă în vârstă de 19 ani, studentă în cadrul Universității Transilvania din Brașov, aflată în vizită la o prietenă, pacientă a Spitalului de Copii, a fost supusă unui adevărat interogatoriu de către personalul medical. Cu ușa secței încuiată, i s-a cerut, pe un ton imperativ, să dea o declarație scrisă. Cine i-a solicitat acest lucru? nu un Polițist, nici un Procuror, ci doamna Mariana, o simplă asistentă medicală. Evenimentul a avut loc la data de 07.03.2017 în jurul orelor 17,30. Asta susține tânăra studentă, fapt confirmat și de către prietena la care se afla în vizită. Pentru a nu putea comunica cu exteriorul, medicul secției i-a solicitat pacientei să predea telefoanele, sub amenințarea imobilizării de pat și injectare. De frică, aceasta s-a conformat. Vorbim de o fată singură, crescută intr-un centru de plasament din Brașov. Este halucinant, este dureros, umilitor, este degradant, povestea este mult mai lungă. Noi sperăm să nu fie adevărat. Revenim

“ 3 în 1”

Direcția  Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov,  cu același director Gheorghe Durnă, dar alte fleacuri”!

A.S.U.M Brașov a solicitat D.G.A.S.P.C, în baza Legii 544/2001 mai multe informații de interes public, ce țin de activitatea acestei instituții, cu privire la organizarea departamentului financiar -contabil. Prin adresa nr.349/01.03.2017  D.G.A.S.P.C ne informează că, funcția publică de conducere-Șef Serviciu Contabilitate –Salarizare  este ocupată prin delegare de atribuții de Tomulescu Manuela.Tot Manuela Tomulescu  ocupă și funcția publică de conducere-Director General Adjunct Economic, și ce să vezi, aceiași Tomulescu Manuela vizează și documentele din punct de vedere al Controlului Financiar Preventiv(CFP). Cu alte cuvinte, Tomulescu Manuela se pare că este și  „jucător” și ”arbitru”. Potrivit art.  23 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, controlul financiar  preventiv  se  exercită  asupra  tuturor  operaţiunilor  care  afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operatiuni care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si/sau, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si de angajament si prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public si/sau fondurile publice.  Controlul financiar preventiv al operaţiunilor se exercită pe baza actelor, şi/sau a documentelor justificative, certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente(3.4 din OMF 923/2014 actualizat prin OMF 1139/2015). Mai departe , la pct.4.2. din OMF 923/2014 se menționează – “Controlul financiar preventiv se exercită, prin viză, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate în acest sens de către conducătorul entităţii publice. Actul de numire, întocmit conform normelor metodologice, cuprinde limitele de competenţă în exercitarea acestuia. Persoanele care exercită controlul financiar preventiv sunt altele decât cele care aprobă şi efectuează operaţiunea supusă vizei”.Asta spune legea. Altfel spus, legea interzice să fii și “jucător” și “arbitru”. Așa înțelegem noi. Să fi înțeles prost? Vorbim în acest caz  de o posibilă incompatibilitate, un posibil conflict de interese? Vă rugăm domnule Durnă să ne “luminați”, dar nu „lumina” de genul “ ăăă….eheh….hmmm”, ceva aplicat, pe lege!!!

Adresa DGASPC nr. 349/01.03.2017  răspuns funcții economice.

 

DURNĂ A „PECIT-O”

INCOMPETENȚĂ, IRESPONSABILITATE ȘI MINCIUNĂ LA NIVELUL CONDUCERII Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

După tragicul eveniment,  petrecut în luna Ianuarie 2017 la Centrul de copii cu Dizabilități din Brădet, unitate aflată în subordinea D.G.A.S.P.C. Brașov, ASUM Brașov a solicitat de la această instituție publică, în baza Legii 544/2001, mai multe informații de interes public. Astfel, prin adresa 1020 din 20.02.2017 am solicitat să ni se comunice, dacă firmele care au executat lucrările de proiectare, montare, întreținere a sistemelor de detectare și alarmare la incendiu sunt autorizate conform OMAI 87/2010. Prin aceeași adresă, am solicitat informații și cu privire la firma care a executat lucrările de verificare a hidranților, de umplere și verificarea instinctoarelor, verificarea instalațiilor electrice, prizelor și împământărilor. Tot în cazul acestor firme, am solicitat DGASPC Brașov să ne comunice dacă sunt autorizate, conform OMAI 87/2010 . La data de 01.03.2017, prin adresa nr. 14990, D.G.A.S.P.C. ne informează că lucrările de proiectare, și montare a sistemelor de detectare, și alarmare la incendiu, au fost executate de firma S.C SDE Developers S.R.L. Brașov, începând cu luna mai 2016. Cu privire la această firmă, D.G.A.S.P.C ne comunică că este autorizată conform OMAI 87/2010. În ceea ce privește firma care a executat lucrările de verificare a hidranților, de umplere și verificarea instinctoarelor, D.G.A.S.P.C. ne informează că lucrările au fost executate de către S.C Gama Glass S.R.L. Brașov. Tot D.G.A.S.P.C. ne comunică, că și această firmă este autorizată conform OMAI 87/2010.

                        MINCIUNĂ ȘI DEZINFORMARE !!!

La data de 02.03.2017, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov ne informează că , lucrările de proiectare, și montare a sistemelor de detectare, și alarmare la incendiu, au fost executate de firma S.C SDE Developers S.R.L. Brașov, firmă căreia i s-a retras autorizația în luna Aprilie 2016. Practic, la data începerii lucrărilor, luna Mai 2016, S.C SDE Developers S.R.L. nu era autorizată să proiecteze și să monteze astfel de sisteme. 

In ceea ce privește, S.C Gama Glass S.R.L. Brașov, firmă care a executat lucrările de verificare a hidranților, de umplere și verificarea instinctoarelor, de verificarea instalațiilor de stingere cu hidranți, conform adresei Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov,  reținem că nici aceasta  nu este autorizată conform OMAI 87/2010.
Din punctul de vedere al directorului Durnă, firmele sunt autorizate. Putem noi să-l contrazicem, noi muritorii de rînd? Noi îl întrebăm public. De către cine sunt autorizate aceste firme stimate domnule Durnă? și ce criterii au stat la baza acestei ” autorizări ? Dacă puteți să ne spuneți!
Noi putem să vă spunem, că sunteți incompetent, iresponsabil, inconștient, și mincinos. Ce , și mai ales pe “cine acoperiți”? Realizați că în aceste centre, în care lucrări extrem de importante pe care d-voastră le-ati executat cu firme neautorizate , trăiesc oameni? copii?, ce-i drept nu ai domniei voastre! Realizați că viața lor depinde de deciziile proaste, ilegale pe care le-ați luat? Tupeu mare!, acasă puteți să montați ce doriți, și cu cine doriți, în instituția publică nu merge , sau nu mai merge așa. Este revoltător! Viața copiilor instituționalizați, având în vedere adresa I.S.U, în unele centre din Județul Brașov  este un fel “ruletă rusească”.
 Chiar dacă noi am solicitat informații cu privire la toate centrele aflate în subordinea D.G.A.S.P.C, dl. Durnă a omis să ne comunice aceste precizări în ceea ce privește Centrul din Codlea. Nici reprezentanții I.S.U. nu au putut intra în posesia acestor documente, motivul invocat de reprezentanții D.G.A.S.P.C. este că dosarul a fost ridicat de D.N.A. pentru cercetări.  Să fie primit!!!

Realizați gravitatea constatărilor făcute de I.S.U. Brașov domnule DURNĂ??? Cineva trebuie să ia măsuri legale în ceea ce vă privește, dar și în ceea ce privește siguranța acestor copii. Din punctul nostru de vedere, în baza acestor documente, opinăm, că d-voastră reprezentați un pericol pentru copiii din aceste centre! Șefii de centre cunosc aceste lucruri? Răspunderea în fața legii este individuală domnilor și doamnelor, șefi pe unde sunteți voi. NU VĂ JUCAȚI CU VIAȚA COPIILOR !!!

P.S     Cine a plătit amenda domnule Durnă? Pe cine ați sunat să o plătească?

ULTIMA ORĂ: Ce are de ASCUNS șeful de la Protecția Copilului din Brașov? Gheorghe DURNĂ a interzis ACCESUL unui ONG în centrele de plasament! ,,LUAȚI-O CUM VREȚI!’’

Decizie uluitoare, în acestă dimineață, a directorului D.G.A.S.P.C. Brașov, Gheorghe Durnă! Reprezentanților Asociației pentru Siguranță Urbană și Mediere li s-a restricționat accesul în toate centrele de plasament din județul Brașov, după o vizită a membrilor ASUM în centrul de copii din orașul Victoria. Reprezentanții ONG-ului au redactat un raport, în care au detaliat atât aspectele pozitive, cât și pe cele negative constatate în centrul de copii din orașul Victoria, iar informația a apărut în presă. Gheorghe Durnă s-a arătat deranjat de faptul că, a fost utilizat cuvântul „control” în locul sintagmei „vizită de informare”.

În consecință, șeful D.G.A.S.P.C. i-a informat, telefonic, în această dimineață, pe toți șefii de centre din județul Brașov că, nu mai au voie să-i primească în instituții pe reprezentanții ASUM. REPORTER: ASUM a încălcat legea?

Gheorghe Durnă:  „Da! Din punctul meu de…ăăă, acea convenție. Că, aș putea… În primul rând, ASUM nu ne-a prezentat Statutu’ și tot ceea ce are dreptu’ să facă. Deci, nu poate să vină oricine să controleze ceva, în condițiile în care nu am în Statut prevăzut lucrul ăsta.

REPORTER: Inițial, când le-ați dat aprobarea, de ce nu le-ați cerut de atunci să încheie o convenție?

Gheorghe Durnă: „Noi am fost de bună-credință, de aia am avut deschidere, dar când am văzut că dânșii (n.r. ASUM) deja au și postat… (n.r. raportul întocmit în urma controlului din orașul Victoria) i-am și rugat, după terminarea tuturor vizitelor în toate centrele, să vină cu un raport final…(n.r. Au făcut raport în ceea ce privește centrul din Victoria) Nu pe fiecare! (n.r. centru de plasament) să vină cu un raport final și să avem niște sugestii. Nu e vorba de control!

REPORTER: Sunteți supărat că raportul a fost dat publicității? De ce? Ce aveți de ascuns, domnule Durnă?

Gheorghe Durnă:  „Dumneavoastră luați-o cum vreți! Nimic nu am de declarat mai mult!”

În replică, președintele ASUM Brașov, Ionel Spătaru, a precizat că nu este vorba, în niciun caz, despre controale în centrele de plasament din județul Brașov, ci despre vizite de informare, exclusiv în interesul copiilor instituționalizați. Ionel Spătaru afirmă că, decizia membrilor ASUM de a efectua vizite de informare în centrele de plasament din județul Brașov a fost luată după ce, în ultima perioadă, în presă, au apărut informații ce nu pot fi încadrate nicidecum la categoria pozitiv. Un exemplu, spune Spătaru, îl reprezintă ancheta penală declanșată, cu respectarea prezumții de nevinovăție, de polițiștii și procurorii brașoveni tocmai la centrul pentru copii din orașul Victoria, dosar în care este începută urmărirea penală in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de act sexual cu un minor. ,,Astăzi, colegii mei ar fi trebuit să meargă într-o vizită de informare în centrul de la Timiș, dar dintr-o dispoziție telefonică a directorului Durnă, reprezentanților ASUM le-a fost restricționat accesul. (…) Am primit, inițial, aprobare scrisă din partea domnului Durnă, pentru 60 de zile, timp în care ASUM, prin aceste vizite de informare, trebuia să informeze cu privire la modul în care sunt tratați copiii în aceste centre de plasament. Vorbim despre centre publice, plătite din bani publici, în care sunt copii instituționalizați. Cred că după prima vizită, de la Victoria, a fost vizibil deranjat de ceea ce noi am văzut acolo, dar sunt aspecte constatate obiectiv”, a declarat președintele ASUM Brașov, Ionel Spătaru.

Sursa  BrașovTV

Minciună și dezinformare!!!

Acesta este comunicatul transmis unităților subordonate DGASPC, în Buletinul de Presă din data de 22.02.2017
“Acţiune de presă mascată în ONG-uri” În urmă cu cîtva timp, la ,,Azur” au efectuat o vizită reprezentanţii unui ONG din Braşov, iar vizita s-a soldat cu articole de presă. ,,Sînt foarte supărat de atitudinea acelor persoane care în urmă cu cîteva săptămîni ne-au cerut aprobarea să viziteze toate centrele din judeţul Braşov, le-am dat acceptul, iar la final am stabilit să ne facă un raport şi să discutăm în cazul în care vin cu unele propuneri. Şase persoane au descins la Victoria şi au acţionat ca un organ de control. Ei trebuia să aibă acreditare, dar oricum nu înţeleg ce vor. Noi am fost de bună credinţă şi i-am lăsat în instituţie. După vizita lor, ne-am dat seama că unele persoane vor să atace centrul de la Victoria. Nu mai înţeleg nimic. Aceste persoane au pretenţii să le punem la dispoziţie şi unele documente. Ei nu aveau voie să filmeze, nu aveau voie să vorbească cu copiii. Respectivele persoane au încălcat legile în vigoare. Mă întreb de ce primul centru vizitat de ei a fost Victoria? Cred că urmăresc ceva cu centrul de la Victoria. Au făcut acuzaţii că era mizerie în camere, dar n-au ţinut cont că avem lipsă de personal. Am organizat concursuri însă posturile nu au fost ocupate. La centrul de la Victoria în ultima perioadă au ajuns toate organelede control. Începînd de vineri, 17 februarie a.c., respectiva asociaţie nu va mai pătrunde în nicio instituţie, pînă nu vom clarifica problemele. Vreau să văd statutul acestei organizaţii. Nu aveau dreptul să publice materialul respectiv. A fost o acţiune de presă mascată într-o asociaţie” a mai spus directorul DGASPC, Gheorghe Durnă.
Precizări ASUM
Aceste vizite de informare au fost făcute de ASUM Brașov prin reprezentanții săi. Membrii ASUM au diferite profesii, juriști, psihologi, preoți, etc., iar unii sunt chiar ziariști. Apartenența în cadrul ASUM nu este condiționată de pregătirea profesională a membrilor. Activitățile prestate de către membrii ASUM sunt voluntare și neremunerate. Costul susținerii acestor activități se face din propiul buzunar al fiecărui membru. Din echipa care a vizitat centrul de la Victoria au făcut parte 3 persoane, și nu 6, așa cum eronat susține Dl. Durnă. Nu vorbim de achiziții publice, acolo se pot dubla cifrele, aici vorbim de ființe umane, am plecat trei si ne-am întors tot trei, suntem siguri de acest aspect.
Ne întrebăm public, și îi adresăm această întrebare si Directorului Durnă- cum v-ati dat seama că reprezentanții ASUM au vrut să atace centrul precum o redută, și în ce a constat atacul? Singurele “ arme “ folosite de către reprezentanții ASUM au fost:-pixul, câteva coli de hârtie format A4, ochii și comunicarea verbală. Singurul lucru pe care reprezentanții ASUM l-au urmărit, a fost modul în care sunt respectate drepturile omului, condițiile în care trăiesc și se dezvoltă acești copii instituționalizați, copii aflați în grija statului . Mai jos, aveți conținutul adresei ASUM nr. 1005/06.02.2017
Menționăm că DGASPC nu a făcut opoziție cu privire la propunerea ASUM de a întocmi și transmite un raport , punctual, după fiecare vizită. Așa cum am menționat în adresă, după încheierea vizitei s-a întocmit un raport care a fost transmis DGASPC la data de 15.02.2017, ora 12,25(confirmare primire). Materialul a apărut în presă în ziua de 16.02.2017. Nu a existat în conținutul aprobării vreo restricție cu privire la informarea opiniei publice referitor la această vizită. ASUM a solicitat aprobare doar pentru verificarea modului în care sunt respectate drepturile omului și nu de a da sfaturi , recomandări ori îndrumări conducerii DGASPC sau angajaților acesteia.Documentele solicitate de către ASUM s-a făcut în baza Legii 544/2001 PRIVIND ACCESUL LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC, solicitări transmise conducerii DGASPC Brașov cât și Consiliului Județean. Precizăm că nu au fost fotografiați sau filmați copiii din centru, nici măcar accidental. Dacă Dl. Durnă are vreo probă, îl invităm să le prezinte în instanță.
Adresa ASUM 1012/15.02.2017
În conținutul materialului se face vorbire atât de lucrurile pozitive constatate cât și de cele negative, prezentând obiectiv starea de fapt. ASUM Brașov nu a avut vreo restricție scrisă ori verbală, în ceea ce privește contactul cu copiii din Centru. Este normal să fii acuzat că îți pasă de niste copii loviți de soartă și sistem? Da , nouă ne pasă de acești copii.Sunt la fel de cetățeni ca noi toți, au aceleași drepturi și libertăți, pe care nimeni nu are dreptul să le încalce, indiferent de poziția socială și funcția deținută. Prin urmare, așa cum au decurs evenimentele, nu înțelegem ce lege am încălcat? Legea lui Durnă, legea tăcerii? ne întrebăm nu acuzăm.
Cu privire la acuzațiile formulate la adresa ASUM Brașov, ne rezervăm dreptul de a acționa pe cale legală. În acest sens, vă invităm stimate domnule Durnă să le probați în instanța de judecată.