Asociația pentru Siguranță Urbană și Mediere a fost înființată în anul 2006 ,este persoană juridică română, independentă, neguvernamentală , fără scop lucrativ, apolitică, autonomă, nonprofit .
A.S.U.M. este constituită în temeiul Constituției României, a O.U.G. nr. 26/2000, aprobată și modificată prin Legea 246/2005.  A.S.U.M.  este înregistrată în registrul asociațiilor si fundațiilor al Judecătoriei Brașov.

Obiectul de activitate principal- apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale.
A.S.U.M este membru în Forumul European pentru Securitate Urbana, terță parte care lucrează pentru prevenirea criminalității.

Share this Page